пʼятниця, 2 квітня 2010 р.

ВИСНОВКИ семінару ЄСЕК та НТСЕР, 25-26 березня 2010 рокуСемінар «Відносини Україна-ЄС: роль громадянського суспільства.
Зміни в промисловості й економічна криза в Україні»
25-26 березня 2010 року, Київ

ВИСНОВКИ

У семінарі, проведеному спільно Європейським соціально-економічним комітетом (ЄСЕК) і Національною тристоронньою соціально-економічною радою (НТСЕР), взяли участь 150 представників громадянського суспільства з України та ЄС, представники ЄСЕК та НТСЕР, неурядових організацій, а також інших європейських, міжнародних організацій і дипломатичних місій держав-членів ЄС. Це був третій спільний захід на продовження семінару, який відбувся у 2008 році.

1. Взяти до уваги та схвалити прогрес, досягнутий у процесі переговорів з укладення угод про Асоціацію між Україною та ЄС і про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ). Визнати європейські прагнення України та закликати обидві Сторони підтримувати досягнутий темп розвитку переговорів з метою забезпечення їх своєчасного завершення.

2. Наголосити на тому, що в розвитку відносин ЄС-Україна зацікавлені обидві сторони.

3. Схвалити положення Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, які сприяють підвищенню ролі та участі громадянського суспільства, в усіх його різновидах, і підтримують його подальший розвиток і консолідацію.

4. Схвалити положення щодо створення Платформи громадянського суспільства, яка має зробити свій внесок в реалізацію Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС і зміцнювати стосунки між організаціями громадянського суспільства України та ЄС. Нагадати про домовленості, досягнуті на семінарі 3 жовтня 2008 року, щодо внеску громадянського суспільства у переговори між Україною та ЄС, зокрема щодо повноважень, складу і функціонування Спільного органу громадянського суспільства України та ЄС.

5. Привітати запровадження ініціативи Східного партнерства як інструмент більш поглиблених відносин між ЄС та шістьма країнами-партнерами. Відмітити важливість ролі громадянського суспільства цих країн у процесі створення Форуму громадянського суспільства та закликати до активної участі українські громадські організації, особливо організацій профспілок і роботодавців, до діяльності Форуму.

6. Підкреслити важливість широкої участі громадянського суспільства у досягненні цілей європейської інтеграції. Закликати ЄС докладати більше зусиль і вживати відповідних заходів зі стимулювання ефективної і продуктивної розбудови потенціалу українського громадянського суспільства, зокрема соціальних партнерів, в тому числі на регіональному і місцевому рівнях, і активізації його участі у відповідних ініціативах, програмах і проектах ЄС.

7. Закликати уряди України та ЄС всебічно інформувати та регулярно консультуватися з громадянським суспільством у процесі переговорів щодо створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, що ведуться між Україною та ЄС. У цьому контексті може стати у нагоді застосування механізму консультацій з організаціями громадського суспільства, що застосовується під час торгівельних переговорів, як свідчить позиція ЄСЕК. Наголосити на важливості активного залучення громадянського суспільства до моніторингу запровадження ПВЗВТ.

8. Закликати уряд України вжити необхідних заходів з метою захисту найбільш уразливих верств населення України та розвитку людських ресурсів. Соціальний діалог і переговори, зокрема ширша участь бізнесу, профспілок и організацій, які займаються вирішенням соціально-економічних питань, повинні стати корисними інструментами подолання кризи та боротьби з бідністю, з метою виконання Україною зобов`язань Цілей розавитку тисячоліття

9. Висловити занепокоєння щодо негативного впливу поточної міжнародної фінансової кризи як на ЄС, так і на Україну, а також наголосити на потребі у конструктивних і життєздатних рішеннях щодо пом’якшення її наслідків з урахуванням національних обставин та різні потреби у нових навичках, інноваційних технологіях та інфраструктурі. обслуговування бізнесу, разом із позитивною практикою реагування на кризу та положення Глобального пакту МОП про робочі місця.

10. Закликати уряд України прискорити необхідні економічні реформи, які створили б надійну базу для досягнення економічної та соціальної стабільності в країні й зробили можливою поступову інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС, одночасно гарантуючи широку підтримку і залучення всіх зацікавлених сторін до цього процесу.

11. Разом з тим, звернутися до уряду України з проханням продовжувати реформування соціальної сфери та сфери зайнятості, в тому числі проведення реформ у сфері соціального діалогу та трудових відносин. Звернутися також до уряду України з проханням ужити заходів щодо забезпечення динамічності ринку праці з гарантуванням належних умов праці, соціального прогресу, підвищення професійних навичок і соціальних стандартів разом із вирішенням проблем зовнішньої конкуренції.

12. Заохочувати зусилля уряду України щодо пошуку більш широкої підтримки з боку громадських організацій, особливо соціальних партнерів, у заходах з реструктуризації та модернізації української промисловості. Зробити акцент на необхідності покращання освіти та професійного навчання, приділити окрему увагу інтеграції молоді та жінок до ринку праці

13. Підкреслити необхідність запровадження ефективної політики на рівні підприємства та сприяти установленню дружнього середоща для підприємнитцва та бізнесу з прозорими та чіткими регуляторними рамками, зокрема, проводити активну політику щодо розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу.

14. Підтримати відповідні заходи скоординованої регіональної політики, які спрямовані на на вирішення специфічних потреб та сталого регіонального розвитку українських регіонів, що дозволить скоротити різницю в рівні життєвих стандартів.

15. Закликати до розширення транскордонного співробітництва, здійснення конкретних заходів із скорішого запровадження дорожньої карти щодо безвізового режиму, яка сприятиме більш глибокому розвитку контактів між організаціями громадянського суспільства України та ЄС.

16. Узяти до уваги те, що робочі засідання зі встановлення та оцінки фактів були проведені з метою реструктуризації промисловості України, зокрема таких галузей, як суднобудування, металургія та інформаційні технології. У майбутньому цей діалог буде продовжено.

17. Закликати ЄЕСК провести у 2011 році черговий спільний семінар щодо розгляду ходу виконання Угоди між Україною та ЄС та розвитку відносин між організаціями громадянського суспільства України та ЄС.

2 коментарі:

Stanislav сказав...

Семінар на євротематику має в своїй назві слово "криза"?? Гірше не придумаєш. Наведіть мені приклади де ще в світі додумаються так назвати інтеграційний семінар... Українська депресія в усій красі :-(

Cтаніслав сказав...

Семінар на євротематику має в своїй назві слово "криза"?? Гірше не придумаєш. Наведіть мені приклади де ще в світі додумаються так назвати інтеграційний семінар... Українська депресія в усій красі :-(

Я ЄВРОПА - телепроект про людей, які творять Європу в Україні