середа, 15 грудня 2010 р.

EVAW 2010 - Ігор Митрофанов: "Проблеми кримінально-правового забезпечення охорони здоров’я людини в Україні не досліджувалися взагалі"

В продовження розпочатої під час конференції «Насильство та форми протидії – право, інформація, освіта» теми правового реагування на насильство в Україні, Кампанія Європа для України публікує інтервю із кандидатом юридичних наук, доцентом, завідувачем кафедри кримінального та цивільного права і процессу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Митрофановим Ігорем Івановичем.


EU4UKR: Пане Ігоре Івановичу, чому Ви вважаєте подібні заходи, конференції важливими для очолюваної Вами кафедри?

Митрофанов І.І.: Необхідність проведення такого форуму зумовлена тим, що сьогодні в Україні захист людини від насильства в будь-якій формі — один із магістральних напрямів діяльності держави. Здоров’я, як і життя, є невід’ємним природним правом будь-якої людини. Життя та здоров’я особи визнаються самостійним об’єктом кримінально-правової охорони, при цьому чинний КК України виокремлює «базові» норми, що диференціюють відповідальність за заподіяння шкоди здоров’ю. Так, у системі цих норм відособлене місце займають ст.ст. 121, 122 і 125 КК України, що передбачають підстави кримінальної відповідальності за умисні тяжкі, середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження. Крім того, заподіяння шкоди здоров’ю є способом вчинення низки злочинів корисливої спрямованості проти статевої свободи та статевої недоторканості, проти неповнолітніх, громадського порядку та громадської безпеки.

EU4UKR: Ну все ж таки рівень насильства у суспільстві впливає на стан громадської безпеки, то як це співвідноситься із проблематикою «тілесних ушкоджень»?

Митрофанов І.І.: Особливе занепокоєння викликають посягання на життя особи, оскільки здебільшого їхньому здійсненню передують суспільно небезпечні діяння, пов’язанні із заподіянням шкоди здоров’ю. Також необхідно враховувати, що вбивства вчиняються завжди через заподіяння тілесних ушкоджень особі. Тому для вивчення питань тілесних ушкоджень необхідно спочатку проаналізувати стан та тенденції правової регламентації проблем реалізації людиною права на життя та здоров’я.

ДОВІДКОВО: Динаміка злочинів, пов’язаних із посяганнями на життя та здоров’я особи, продовжує зберігати негативні тенденції. Так, незважаючи на позитивні зрушення, що спостерігаються у сфері запобігання злочинам проти життя і здоров’я в цілому, їх кількість залишається великою. Так, МВС у 2006 році було зареєстровано 3220 умисних вбивств (у т.ч. замахів на умисне вбивство), у 2007 році – 2906 таких злочинів, у 2008 році – 2707, у 2009 р. – 2478. Умисних тяжких тілесних ушкоджень у 2006 р. було зареєстровано 5283, у 2007 році – 5486, у 2008 році – 5055, у 2009 році – 4141, у т.ч. таких, що спричинили смерть потерпілого, у 2006 році – 1689, у 2007 році –1850, у 2008 році – 1633, у 2009 році – 1118 випадків.


На фото: Під час конференції представники правової сфери (управління юстиції, міський відділ МВС) обговорють актуальні проблеми правового регулювання подолання насильства. Модератор - Ігор Митрофанов

EU4UKR: Ви описали багато проблем у правовій сфері, то які Ви бачите виходи із цієї ситуації?

Митрофанов І.І.: Однією з умов успішного вирішення зазначених проблем є врахування авторитетної думки досвідчених знавців в галузі наук кримінально-правового циклу. Водночас висвітлення, поширення й популяризація наукових ідей в цій сфері серед широкого загалу безперечно сприятимуть зміцненню інтелектуального потенціалу країни, укріпленню позицій нашої держави серед європейського й світового наукового простору.

У зв’язку з цим завданням конференції має бути науковий пошук фахівцями і практичними працівниками шляхів подальшого вдосконалення кримінального закону та практики його застосування, а також розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності протидії різним проявам насильства з урахуванням накопиченого досвіду у цій сфері. Сподіваюсь, що робота конференції буде вагомим внеском у вирішенні такої злободенної проблеми сьогодення, як досягнення відчутної стабілізації у протидії насильству.

EU4UKR: Так, це дуже важливо – обговорювати і не мовчати. Що ви особисто як науковець, чи не єдиний представник вищою юридичної школи в області та місті, розробляєте наразі у своїх наукових пошуках на цю тему?

Митрофанов І.І.: Розробляючи фундамент для дослідження прикладних аспектів механізму реалізації кримінальної відповідальності, ми намагаємося створити модель втілення у життя кримінально-правових засобів впливу на особу, яка вчинила конкретний злочин. Якщо досліджується група однорідних (за об’єктом посягання) суспільно небезпечних діянь, передбачених окремим розділом Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК), то відразу ж виявляються наявними прогалини або недоліки у правовому регулюванні протидії засобами кримінального права тим чи іншим деліктам, які вже визнані або ще не визнані злочинами.

Так, вивчення питань механізму реалізації кримінальної відповідальності за заподіяння шкоди здоров’ю людини вчиненням злочинів, передбачених розділом ІІ Особливої частини КК надало можливість дійти висновку про відсутність в стартовому блоці цього механізму норм, які встановлюють покарання за тілесні ушкодження, що можуть бути заподіяні при так званих контактних спортивних змаганнях.

Це пов’язано з тим, що наукових праць, в яких предметом дослідження були згадані вище питання практично відсутні. В Україні вони не досліджувалися взагалі. Тому метою нашого дослідження є виявлення прогалин у кримінально-правовому забезпеченні охорони здоров’я людини та внесення пропозицій щодо їх усунення шляхом розробки відповідних кримінально-правових норм.

EU4UKR: Дякуємо за Ваш час, та зичимо Вам цікавої праці із молодими правниками та науковцями!

Немає коментарів:

Я ЄВРОПА - телепроект про людей, які творять Європу в Україні